ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ รอ 1074 บ้านนาใหญ่ - บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน่้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ รอ 1074 บ้านนาใหญ่ - บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน่้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000065