ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - เขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - เขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000066