ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่เอสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองสำราญ หมูที่ 5 ตำบลเมยวดี –บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่เอสารประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองสำราญ หมูที่ 5 ตำบลเมยวดี –บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000068