ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางประกาศผู้ชนะการเจ้างเหมาประกอบอาหารของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖(รอบ๑)

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ราคากลางประกาศผู้ชนะการเจ้างเหมาประกอบอาหารของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖(รอบ๑)

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000067