ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concreate สายบ้านแก้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแหน ตำบลโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concreate สายบ้านแก้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแหน ตำบลโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000057