ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท รอ 3036ถึงบ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท รอ 3036ถึงบ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000070