ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ – บ้านหนองขุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ – บ้านหนองขุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000071