ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๗๗๗๓ รอ. หมายเลขรหัส ๐๐๒- ๕๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๗๗๗๓ รอ. หมายเลขรหัส ๐๐๒- ๕๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000057