ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ผยแพรสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลชมสะอาด – ถนนทางหลวงชนบท 4029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพรสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลชมสะอาด – ถนนทางหลวงชนบท 4029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000060