ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลชมสะอาด-สายทางหลวงชนบท 2029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายทางหลบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๕ ตำบลชมสะอาด-สายทางหลวงชนบท 2029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000067