ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ตำบลเมยวดี อเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ้ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ตำบลเมยวดี อเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ้ด

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000060