ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ – บ้านกกตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ – บ้านกกตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000075