ข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : ระกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)

<< กลับไปดูข่าวประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (รอบ ๒)

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000066