การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : รายงานผลการอบรมเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการอบรมเข้ารับการฝึกอบรม การจัดการความรู้ KM หัวข้อ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2565

วันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

View 000355