ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : ประกาศใช้แผนการจัดการความรู้(Knowledge management Action)

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศใช้แผนการจัดการความรู้(Knowledge management Action) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 05 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000104