ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : แต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

แต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000130