ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

<< กลับไปดูข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 003432