การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000671