000095 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000095