ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : การจัดการความรู้ KM อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

การจัดการความรู้ KM อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

วันที่ 07 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000248