การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000554