000091 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000091