ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด

?>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสร...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญและกำหนดวัน เวลา สถานท... วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

?>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคค...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกั... วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉ...

ประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมก... วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผ...

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 345/2567 เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองสา... วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายสุจริต โปร่งใส และงดรับ งดให...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายสุจริต โปร่งใส และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No G... วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 รับสมัค...

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ สนามกี... วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสร...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญและกำหนดวัน เวลา สถานท...วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 000051

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคค...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกั...วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 000166

ประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉ...

ประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมก...วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 000491

การมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผ...

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 345/2567 เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการกองสา...วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 000149

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายสุจริต โปร่งใส และงดรับ งดให...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายสุจริต โปร่งใส และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No G...วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 000106

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 รับสมัค...

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล "อบจ.คัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ สนามกี...วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 000227

จดหมายข่าว e-book

000049

000045

000037

000185